Tra cứu Giá đất Đà Nẵng

Tra cứu giá đất Đà Nẵng 2018

Tra cứu giá đất Đà Nẵng 2018

Tra Cứu Giá Đất Đà Nẵng 2018    Điện Thoại: 0913139366

Tra Cứu Giá Đất Đà Nẵng 2018

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN GIÁ ĐẤT

STT Số - Ký hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 22/2017/QĐ-UBND Quyết định Về việc sửa đổi,bổ sung một số nội dung tại Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 28/8/2017 Tải về
1 46/2016/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 28/06/2017 Tải về

•    
Giá đất  THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
•    Giá đất  CẨM LỆ
•    Giá đất Phường Hòa Thọ Đông
•    Giá đất Phường Hòa Thọ Tây
•    Giá đất Phường Hòa Phát
•    Giá đất Phường Hòa An
•    Giá đất Phường Khuê Trung
•    Giá đất Phường Hòa Xuân
•    Giá đất  HẢI CHÂU
•    Giá đất Phường Hải Châu 1
•    Giá đất Phường Hải Châu 2
•    Giá đất Phường Thạch Thang
•    Giá đất Phường Thanh Bình
•    Giá đất Phường Thuận Phước
•    Giá đất Phường Hòa Thuận Đông
•    Giá đất Phường Hòa Thuận Tây
•    Giá đất Phường Nam Dương
•    Giá đất Phường Phước Ninh
•    Giá đất Phường Bình Thuận
•    Giá đất Phường Bình Hiên
•    Giá đất Phường Hòa Cường Bắc
•    Giá đất Phường Hòa Cường Nam
•    Giá đất  LIÊN CHIÊU
•    Giá đất Phường Hòa Hiệp Bắc
•    Giá đất Phường Hòa Hiệp Nam
•    Giá đất Phường Hòa Khánh Bắc
•    Giá đất Phường Hòa Khánh Nam
•    Giá đất Phường Hòa Minh
•    Giá đất  HÒA VANG
•    Giá đất Phường Hòa Liên
•    Giá đất Phường Hòa Sơn
•    Giá đất Phường Hòa Ninh
•    Giá đất Phường Hòa Bắc
•    Giá đất Phường Hòa Phong
•    Giá đất Phường Hòa Phú
•    Giá đất Phường Hòa Châu
•    Giá đất Phường Hòa Khương
•    Giá đất Phường Hòa Phước
•    Giá đất Phường Hòa Tiến
•    Giá đất Phường Hòa Nhơn
•    Giá đất  NGŨ HÀNH SƠN
•    Giá đất Phường Mỹ An
•    Giá đất Phường Khuê Mỹ
•    Giá đất Phường Hòa Quý
•    Giá đất Phường Hòa Hải
•    Giá đất  SƠN TRÀ
•    Giá đất Phường An Hải Bắc
•    Giá đất Phường An Hải Đông
•    Giá đất Phường An Hải Tây
•    Giá đất Phường Mân Thái
•    Giá đất Phường Nại Hiên Đông
•    Giá đất Phường Phước Mỹ
•    Giá đất Phường Thọ Quang
•    Giá đất  THANH KHÊ
•    Giá đất Phường An Khê
•    Giá đất Phường Chính Gián
•    Giá đất Phường Tam Thuận
•    Giá đất Phường Tân Chính
•    Giá đất Phường Thạc Gián
•    Giá đất Phường Hòa Khê
•    Giá đất Phường Xuân Hà
•    Giá đất Phường Vĩnh Trung
•    Giá đất Phường Thanh Khê Đông
•    Giá đất Phường Thanh Khê Tây