TRA CỨU GIÁ ĐẤT ĐÀ NẴNG

19 khu đất lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sẽ Đấu giá quyền sử dụng đất 2018

   Tra cứu Giá đất Đà Nẵng  |     Cập nhật lần cuối: 3 năm trước

Quận Sơn Trà có 9 khu đất gồm: khu đất thương mại dịch vụ có ký hiệu A1-1 tại Khu dân cư (KDC) Mân Thái 85, phường Mân Thái, có diện tích 3.262m2; khu đất có ký hiệu A2-2 tại KDC An Hòa 4, phường An Hải Bắc, có diện tích 10.202m2; khu đất thương mại dịch vụ có ký hiệu A1.1 tại vị trí mặt tiền đường Võ Văn Kiệt, phường An Hải Tây, có diện tích 4.010m2; 5 khu đất có ký hiệu A9, A12, A13, A14và A15 với diện tích tương ứng là 1.609m2, 7.572m2, 5.442m2, 11.318m2 và 13.218m2, đều tại vị trí mặt tiền đường Võ Văn Kiệt, phường An Hải Đông và đã có mặt bằng; khu đất thương mại dịch vụ có ký hiệu A2.1 tại KDC làng cá Nại Hiên Đông, phường Nại Hiên Đông, có diện tích 7.196m2; và khu đất thương mại dịch vụ có ký hiệu A2-1 tại Khu công nghiệp Dịch vụ thủy sản Thọ Quang với diện tích 2.212m2.

Thành phố Đà Nẵng  Quy định mới về diện tích tối thiểu khi tách thửa đất ở trên địa bàn có hiệu lực ngày 10/09/2018

   Tra cứu Giá đất Đà Nẵng  |     Cập nhật lần cuối: 3 năm trước

Thành phố Đà Nẵng  Quy định mới về diện tích tối thiểu khi tách thửa đất ở trên địa bàn có hiệu lực ngày 10/09/2018
Quy định cũng nêu rõ hộ gia đình, cá nhân đã nộp hồ sơ hợp lệ đề nghị tách thửa đất trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành (ngày 10-9) nhưng chưa giải quyết thủ tục tách thửa thì được tiếp tục giải quyết theo quy định có hiệu lực trước đây.

Tra cứu giá đất Đà Nẵng 2018

   Tra cứu Giá đất Đà Nẵng  |     Cập nhật lần cuối: 3 năm trước

Tra cứu giá đất Đà Nẵng 2018